Giới thiệu

Công ty Cổ phần NAMHUFI hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm.

Xem thêm

Hãy liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH NAMHUFI với việc đầu tư về máy móc, trang bị kỹ thuật. Cùng với kỹ sư nhiều kinh nghiệm đã nuôi trồng được Đông trùng hạ thảo ở quy mô sản xuất.